जीवन (Life)

जीवन (Life)

जीवन ही एक संधी आहे, तिचा फायदा उठवा जीवन हे धाडस आहे, ते पेलण्यास शिका जीवन एक शोकांतिका आहे, त्य...

Read more
आजची नारी आहे दुहेरी

आजची नारी आहे दुहेरी

बाहेरी व घरी सांभाळताना गंमत येते भारी । सतत धावपळ आणि घाई पोटात अन्न ढकलायला ही वेळ नाही सांभा...

Read more
आभाळमाया

आभाळमाया

वडीलधारी म्हणजे आभाळमाया, वडीलधारी म्हणजे आधाराचा भक्कम पाया,शिखरा एवढी यांची सावली, असो ती वडील किं...

Read more
माझी आजी

माझी आजी

माझ्या आजीबरोबरच्या माझ्या मनात तशा असंख्य आठवणी आहेत... पण आजी जेवण करताना ते बघणे आणि हजार प्रश्न...

Read more